Vi hjälper

Vi hjälper

Allt vi samlar in går till bidrag i någon form. Lokalt ger vi t.ex. stöd till familjer som har det svårt, vi delar ut kultur och ungdomsledare stipendiat, gåvor till äldreboenden mm. Nationellt och internationellt hjälper vi genom att bidra till gemensamma projekt och genom LIONS internationella fond som snabbt är framme med hjälp vid t.ex. stora naturkatastrofer.

Syskolan i Nepal

Årligen stödjer vi vårt gemensamma projekt Lions Women Skills Training Center (LWSTC) I Nepal. Detta är en yrkesskola där flickor förutom vanliga ämnen lär upp sig till sömmerskor. På detta vis kan de försörja sig själva och sin familj och på så vis undgå att säljas och hamna i trafficing. Skolan som invigdes 2006 har vi Lionsklubbar i vårt distrikt bidragit till och byggt. Den sköts på plats av en stiftelse med lokala Lionsmedlemmar. Men det kostar också att bedriva utbildningen så varje år bekostar vi utbildning och uppehälle för två flickor. När flickorna tar examen får de dessutom en symaskin med sig hem.


Gåvor till äldreboenden

Vi ger julgåvor till våra äldreboenden som går till att sätta lite ”guldkant” på deras tillvaro. Vi anordnar också lite underhållningsdagar med sång och musik samt att vi bjuder på t.ex. kaffe och tårta.