Lions Oskarströms historia

Hur det egentligen började kommer nog ingen ihåg men att initiativet kom från Halmstadsklubben finns dokumenterat i protokoll. Där står att läsa att första sammanträdet avhölls i Oskarströms Hotell den 16 maj 1956 tillsammans med flera Halmstads-lions och tänkta medlemmar från Oskarström med omnejd. Första sammankomsten i egen regi höll man den 6 juni då man också utsåg styrelse. Bertil Sandberg, syssloman på Spenshults reumatikersjukhus blev klubbens förste president. Antalet medlemmar var 16.

Redan första året hölls julmarknad tillsammans med lottorna. Julmarknaden har sedan dess blivit en institution i vårt samhälle. Under ledning av Harry Gesterling avlöste aktiviteterna varandra. Ständigt hade han något på gång. Blev det inte marknad så var det tivoli. Just tivolinöjet fick vid den här tiden en renässans i Oskarströmstrakten.

En aktivitet som uppmärksammades mycket blev Lion´s gåva till Oskarströms kommun – nämligen fontänen utanför kommunalhuset. Lars-Olof Pettersson invigningstalade och fullmäktiges ordförande Fredy Bermhed tog emot och tackade. Året var 1959 och kostnaden för anläggningen uppgick till 7.000:-

En och annan tillställning utan inkomstbringande syfte fanns också. Det ordnades bl a triangelmatcher i fotboll företrädesvis mellan Enlövs och Oskarströms kommunalfullmäktige och Lions Club. Publiken var oftast stor och engagerad och de flesta deltagarna undkom med endast smärre blessyrer.

Det går inte att passera 60-talet utan att nämna Röda Fjädern. Det var då som våra kunskaper i organisation ställdes på prov. Röda Fjädern blev både lokalt och totalt för Sverige en stor succé. Vår lilla klubb plockade in drygt 17.000:-. Eskil Johansson var kampanjledare första gången och andra gången 1969 var det Karl-Erik Andersson som ledde arbetet.

1974, efter sammanslagningen av kommunerna, övertog vi ansvaret från Oskarströms köping att dela ut ett stipendium för ungdomsledare. Stipendiet är mycket populärt och har delats ut årligen med något enstaka överhopp.

Lars Håkansson ordnade så att Tore Skogman ställde upp för en konsert. Kyrkan uppläts och med hjälp av ett lotteri lyckades vi få ihop en stor summa pengar till förmån för insamlingen till den då för oss okända sjukdomen cystisk fibros. Tore ställde upp gratis liksom övriga medhjälpare.

Julmarknaden var till en början den riktigt stora händelsen både var avsåg arbete och utfall i kronor. Valborgsmässofirandet vid Nissan varje vår har även det blivit en institution. Fint samarbete med scoutkåren, brasan och stort fyrverkeri liksom goda vårtalare och sångkör har gjort att tittarsiffran stadigt växer med åren.

Med insamlade medel har vi sökt hjälpa och stödja lokala vårdinrättningar, enskilda och föreningar. Inom landet har vi oftast gjort satsningar tillsammans med andra klubbar. Internationellt har vi verkat genom Lion Sverige och Lions Clubs International Foundaition (LCIF)

Ett stort problem genom åren har varit samlingslokalen. Efter hotellbranden blev vi husvilla men lösningen fanns genom att vänliga Lions ställde sina gillestugor till förfogande. Tillslut blev räddningen att vi fick ha våra möten i scouternas lokal där vi höll till i många år. Numera har vi våra möten i FolketsHus Oskarström.