LCIF

Lions Clubs International Foundation – LCIF:s historia är episk — fylld med obegränsad medkänsla och otröttligt stöd av Lions insatser. I mer än 50 år har vi fokuserat vår energi på att öka förmågan för Lions medlemmar överallt, vilket hjälper dem att stärka alla de samhällen de hjälper. Med varje anslag vi beviljar växer vår historia samtidigt med Lions påverkan. I dag kan vi inte vara mer stolta över hur långt vi har kommit eller mer engagerade i framtiden för våra kommande insatser.

Med stöd av alla världens Lionsklubbar kan LCIF gå in med stora summor när det händer naturkatastrofer, stöd till utveckling och bekämpande av sjukdommar.

Läs mer på LCIF´s egen hemsida. https://www.lionsclubs.org/sv/discover-our-foundation/mission